آیا در وضو، مسح دو پا با هم جایز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: احتیاطاٌ جایز نیست بلکه اوّل پای راست و بعد پای چپ مسح شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن