آیا رسیدن دود به حلق، روزه را باطل می کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: رساندن دود به حلق به احتیاط واجب، موجب بطلان روزه است ولی اگر دود خود به خود و بی اختیار به حلق برسد روزه باطل نمی شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن