آیا شخصی که در حال پختن غذا می باشد و روزه هم هست برای آنکه غذا را به نحو مطلوب تهیّه کند می تواند مقداری از برنج را بجود یا آب آن را مزّه کند تا قدر نمک آن را بفهمد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مانعی ندارد، لکن باید مراقب باشد که چیزی داخل حلق او نرود و بعد از مزّه کردن یا جویدن تمام آن را بیرون بیندازد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن