آیا صرف خلوت با نامحرم در منزل یا وسیله نقلیه بدون هرگونه ارتباط فیزیکی اعم از مضاجعه و تقبیل مشمول مجازات و ارتباط نامشروع محسوب می شود یا خیر؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

با فرض مذکور مصداق روابط نامشروع نیست البته می‌تواند مصداق انجام منکر مثل نگاه به نامحرم و امثال آن باشد که باید اثبات شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن