آیا طفل ممیّز در صورتی که نماز را صحیح بخواند می تواند امام جماعت باشد و مأمومین به او اقتدا کنند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اقتدا کردن شخص بالغ به طفل ممیّز جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن