آیا طلبکاران می توانند در قبال طلب خود، خون بدهکار را توقیف کنند و وی را مجبور نمایند که در بازه زمانی که از لحاظ پزشکی مجاز است خون داده و در قبال فروش خون خود طلب آنها را بدهد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اجبار فرد به دادن خون برای ادای طلب دیگران جایز نیست ولی خود فرد میتواند چنین اقدامی کند. یعنی خون خود را بفروشد و بدهی خود را ادا کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن