آیا عمل استبراء الزامی است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مستحب مؤکد است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن