آیا فضله پرندگان حرام گوشت مثل طوطی، مرغ عشق و… نجس است ؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: فضله پرندگان حرام گوشت که خون جهنده دارند نجس است البته طوطی و مرغ عشق معلوم نیست که حرام گوشت باشند زیرا بال زدن آنها به پرندگان حلال گوشت شباهت دارد .

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن