آیا محارم می توانند عورت بچه ممیز و غیر ممیز، مماثل و غیر مماثل را، تطهیر کنند با اینکه ممکن است مستلزم نظر و دست زدن به عورت بچه باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تطهیر عورت بچه غیر ممیز در صورتیکه مفسده ای نداشته باشد اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن