آیا مرد میتواند از بچه دار شدن جلوگیری کند ؟ یعنی در رابطه با همسرش از بچه دار شدن و ریختن منی جلوگیری کند ؟ یعنی آیا این کار حرام است ؟ آیا در صورتی که مرد بچه نخواهد زن میتواند طلاق بگیرد ؟ اگر زن از بچه دار شدن جلوگیری کند آیا کار حرام انجام داده است ؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر زن راضی باشد مانعی ندارد و الا کراهت دارد.

اگر زن بجه بخواهد ولی مرد راضی به بچه دار شدن نباشد، زن نمیتواند طلاق بگیرد.

اگر مرد بجه بخواهد و زن مانع شود گناه کرده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن