آیا مسلمان می تواند آن دسته از اموال جهانگردان غیر مسلمان را که نزد مسلمین ارزش و مالیتی ندارد ( مثل شراب ) تلف کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تلف کردن شراب به شرط آنکه موجب وهن مسلمین نشود، جایز است ولی اتلاف غیر شراب مثل گوشت خوک جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن