آیا مصافحه و دست دادن در بین وضو، در هنگامی که هنوز مسح سر و پا صورت نگرفته است، وضو را باطل می کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر دست فرد دیگر تر نباشد اشکال ندارد گرچه بهتر است ترک شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن