آیا مقلّد حضرتعالی می تواند در یک و یا چند باب از احکام که به آن عمل نکرده و یا در مسئله ای که به آن عمل نکرده به دیگری عدول کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تبعیض در تقلید از دو مجتهد مساوی اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن