آیا مهریّه زن، نفقه و سهم ارث او را از ثلث باید داد؟ آیا زن غیر از اعیان، از عرصه نیز ارث می برد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما: مهریّه زن جزو بدهی است و باید از اصل مال داده شود مگر خود میّت وصیّت کند که از ثلث او مهریّه داده شود. زن از زمین منزل ارث نمی برد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن