آیا می توانیم به جای «و ان تفعل بی کذا و کذا» در قنوت نماز غفیله، حاجتهای خود را به زبان فارسی و غیره بیان و تلفّظ کنیم؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در نمازهای مستحبّی، دعا به زبان فارسی و غیر عربی اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن