آیا می توانیم در کفّاره عمدی روزه ماه رمضان، که باید به شصت مسکین، هر کدام یک مد گندم یا آرد یا نان یا برنج بدهیم آنها را تبدیل به پول کرده و به فقیر بدهیم؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید فقیر را وکیل نمایید تا طعام بخرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن