آیا می شود در رکعت دوّم نماز آیات، یک حمد بخواند و سوره¬ای تمام را چهار قسمت کند و قبل از رکوع پنجم حمد بخواند و سوره ای را شروع کند و قسمتی از آن را بخواند و مابقی آن را نخواند و رکوع پنجم را انجام دهد آیا این نماز صحیح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید سوره را تمام کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن