آیا می شود دو رکعت از نماز نافله مغرب را به صورت نماز غفیله خواند تا تداخل دو مستحب صورت بگیرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن