آیا نماز در هتل های اطراف اماکن اربعه، حکم همان اماکن را دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: حکم اماکن اربعه را ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن