آیا نماز غفیله را بعد از نماز عشاء می شود خواند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: به قصد ورود بعد از نماز عشاء بجا نیاورد لکن به قصد رجاء ثواب اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن