آیا وضو گرفتن از آب مسجد و یا حسینیّه ای که پول آب آن پرداخت نمی شود جائز است و مجزی است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: وضو باطل نيست، ولی پول آب باید توسط مؤمنين پرداخت شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن