آیا پرزهای پتو، ملحفه و یا لباس خشک که معلوم نیست کجای آن منجس شده است، نجس است؟ اگر در اصل متنجس شدن آن قطعیت وجود داشته باشد چطور؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر بدانند که نجس شده ولی نمی دانند کجای آن نجس شده است باید از همه اجتناب کنند ولی اگر یقین به نجس شدن آن نباشد، پاک می باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن