آیا پس از بول، صرف آب گرفتن روی مخرج بول برای تطهیر کفایت می کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: کفایت می کند امّا اگر با آب قلیل مخرج ادرار را می شوید باید ۲ بار آب روی آن بریزد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن