آیا کافر می تواند ظرف یا لباس نجس را بدون تماس با بدنش طاهر کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که تماسی با بدن او نداشته باشد امکان تطهیر وجود را دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن