آیا کثیر السّفر بودن یکی از ملاکهای تمام بودن نماز است؟ عنوان کثیر السفر بودن چگونه محقق می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: کثیر السّفر یکی از ملاکهای تمام بودن نماز است و چنانچه در دو هفته متوالی، حد اقل هفته ای دو مرتّبه سفر کند کثیر السّفر بودن برای او محقق می شود که از سفر چهارم نماز او تمام است و باید روزه هم بگیرد گر چه بعد از آن هفته ای یک مرتّبه سفر نمایند، مگر اینکه ۱۰ روز در یک محل بماند که مجدّداً نماز او شکسته می شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن