آیا کسی از حادثه ای که اتفاق افتاده فیلم بگیرد و به فردی که در آن حادثه حضور نداشته باشد ان فیلم را نشان دهد و سپس از آن فرد بخواهد که بر اساس فیلم در دادگاه شهادت دهد ایا ان فرد میتواند براساس فیلم در دادگاه حاضر شده و شهادت بدهد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

شهادت بر اساس فیلم گرفته شده توسط دیگری پذیرفته نیست و شرعی نمی باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن