آیا کنکاش در نجس و متنجس شدن اشیاء(جهت حصول اطمینان) لازم است؟ اگر فرد دچار وسواس باشد چه؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تفحص و دقت در اینکه چیزی نجس شده یا نه لازم نیست حتی برای غیر وسواسی تا چه رسد به وسواسی.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن