از دست و زبان که برآید. کز عهده شکرش به در آید. چقدر جوابتان کامل بود و آرامش بخش. در جواب سوال بنده با کد ۷۲۷۲ فرمودید: که من قاتل نیستم اما کار بدی انجام داده ام. حال سوالم این است که فرمودید امید است خدا مرا ببخشد. آیا اگر تا آخر عمرم بنده خوبی بوده و بر سر عهد خود با خدایم بمانم و از انجام کار خیر و واجبات غفلت نورزم و ذره حسادت در وجودم باقی نگذارم آیا حتما خدا مرا می بخشد؟؟ یا ممکن است مرا از در خود براند؟؟؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

رحمت خدا واسع است و قطعا امید بخشش وجود دارد و فکر نبخشیدن پروردگار را از ذهن خود خارج کنید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن