از نظر ایشان آیا خرید دین مشکل دارد؟ بخش اول سوال : اگر دین به مدیون فروخته شود به قیمت کمتر یا بیشتر چه حکمی دارد؟ بخش دوم سوال: اگر دین به شخص ثالث فروخته شود در قالب چک و به قیمت کمتر چه حکمی دارد؟ بخش سوم سوال: اگر دین بصورت واقعی نباشد چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ اگر به قیمت کمتر فروخته شود اشکال ندارد.

۲_ اگر با رضایت صاحب جک و به مبلغ کمتر فروخته شود اشکال ندارد.

۳_ فروش دین صوری صحیح نیست و باطل است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن