استخوان انسان خواه از زنده باشد و خواه از مرده، پاک است یا نجس؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: استخوان اگر از شخص مسلمان باشد پاک است، گر چه احتیاط، قبل از غسل دادن آن مطلوب است، و اگر از کافر باشد نجس است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن