استفاده از بوق در منطقه مسکونی در ساعات اولیه صبح که احتمال استراحت عده زیادی از همسایگان وجود دارد مصداق ایذاء می شود و ضمان شرعی که موجب استبراء ذمه است می گردد یا از حقوق رانندگان و اقتضائات عبور و مرور استفاده از بوق است.

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

تا ضرورت واقعی پیش نیامده است در مناطق مسکونی و در ابتدای صبح که عموم مردم استراحت کرده اند نباید از بوق مخصوصا به طور مکرر یا ممتد استفاده شود و جزء حق الناس است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن