اعراض از وطن که سبب قصر نماز می شود به چه معناست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اعراض از وطن اینست که انسان تصمیم بگیرد که دیگر برای زندگی کردن به وطن مورد اعراض برنگردد و یا اینکه عملاً طوری رفتار کند که عرفاً بگویند دیگر از این وطن اعراض نموده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن