افرادى كه در خارج از قم در حدّ مسافت حدود ۳ يا ۴ سال به عنوان معلّمى مأمورند و در هفته يك روز هم اياب و ذهاب مى‏كنند و نمى‏توانند قصد ده روز نمايند، نماز را چگونه بخوانند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر آن مکان را به عنوان وطن انتخاب کرده اند و در ابتدا هم نزدیک یک ماه اقامت کنند، حکم وطن را دارد و نماز در آن مکان کامل است و الا نماز شکسته خواهد بود مگر در دو هفته اول هر هفته دو بار بروند و برگردند و بعد از آن کثیر السفر شده و نمازهای آنها کامل است مگر تا ده روز از شهر خارج نشوند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن