اقامه جماعت توسط غير روحانى با فرض دسترسى به روحانى، چگونه است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: با بودن فرد روحانی و یا امکان استفاده از فرد روحانی اقتدا به غیر روحانی نشود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن