اقتدا به نماز عصر امام جمعه چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که امام و مأموم از نظر حکم، اجتهاداً یا تقلیداً، مثل هم باشند اقتدا اشکال ندارد ولی اگر مأموم غیر از نماز جمعه، مکلف به خواندن نماز ظهر است و امام، نماز ظهر را نمی خواند، اقتداء به او در نماز عصر صحیح نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن