الف: اگر بعد از حمّام، قصد وضو گرفتن داشته باشیم و هنوز مقداری موهایمان خیس باشد آیا می توانیم وضو بگیریم؟ ب: در برخی مهمانی ها، زنان و مردان فامیل در یک جا جمع هستند لذا خانم ها برای مسح پا، ترس از دیده شدن پایشان توسّط نامحرم را دارند. در این حالت وظیفه شان برای مسح پا چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف: برای مسح سر باید موی سر خشک باشد امّا نمناک بودن سر اگر کم باشد، ضرری به مسح سر نمی رساند.
ب: زنان برای مسح سر و پا باید از دید نامحرمان دور شوند تا نامحرم آنها را نبیند و اگر نمی تواند مخفی شوند یا دور از چشم نامحرم وضو را بگیرند، وظیفه شان تیمّم است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن