الف: با توجّه به آیات و روایات، آیا روایات ۹ سال در بلوغ، موضوعیّت دارد؟ ب: آیا ۹ سالگی را در بلوغ، اماره تعبّدی می دانید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف: موضوعیّت ندارد و علامت و اماره است.
ب: اماره است در فرارسیدن بلوغ طبیعی و واقعی.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن