الف: بنده به دلیل شکستگی، دستم را گچ گرفته ام. وظیفه ام برای وضو گرفتن چیست؟ ب: آیا با چنین وضعی، کشیدن مسح سر صحیح است؟ راهی که بتوانم وضو بگیرم چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف: اگر باند نجس است روی باند، پارچه پاکی بگذارد و روی پارچه را مسح کند و اگر تمام روی دست را گچ فرا گرفته است به احتیاط واجب علاوه بر وضو تیمّم هم بنماید.
ب: مسح سر را باید انجام دهد. حال اگر خود او می تواند با انگشت دست مسح سر را انجام دهد باید خودش مسح را بجا آورد حتّی اگر با دست چپ مسح کند و الّا دیگری از تری دست او برداشته و سر او را مسح کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن