الف: یکی از دوستان این جانب چند سالی است که از سنّ بلوغش می گذرد ولی تا الان مرجع تقلیدی نداشته است. الف: اعمال این مدّت وی چه حکمی دارد؟ ب: از این به بعد وظیفه او چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف: اگر اعمال او موافق فتوای مرجعی که می خواهد از او تقلید کند، بوده است صحیح است والّا باطل می باشد.
ب: باید برای خود مرجعی را انتخاب کند و اعمال خود را بر اساس فتوای آن مرجع انجام دهد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن