امام جماعتى كه عضوى مثل دست و پا و انگشت پا را ندارد آيا مى‏تواند امام جماعت شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر از اعضايى است كه در امر واجبات نماز نقص يا خلل وارد مى‏كند، نمى‏تواند امام جماعت شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن