امام راتب به چه کسی گفته می شود؟ چه کسی می تواند او را نصب و عزل کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: امام اصلی مسجد را امام راتب می گویند و تعهّد مردم نسبت به او موجب می شود که بتواند نماز اقامه کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن