امام و خطیب جمعه برای مدّت یک، دو و یا سه سال بخواهد در شهری اقامت کند و از منظر تقلید یا اجتهاد خود، حکم وطن را دارد و نمازش تمام است و می تواند نماز جمعه را اقامه کند. حال مأمومین که تقلید یا اجتهادشان بر خلاف این نظر باشد و از دید اینها نماز خطیب جمعه باید شکسته باشد می توانند به او اقتدا نمایند؟ حال اگر مسئله بالعکس باشد تکلیف چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتي که نماز خطیب جمعه از منظر تقلید یا اجتهاد مأمومین باطل باشد، نمی توانند اقتدا کنند؛ لذا اگر از نظر مأمومین امام جمعه حکم مسافر دارد، نمی توانند اقتداء کنند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن