اگر آب جاری نجس شد به چه صورت می توان آن را پاک کرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که به آب کر یا جاری متصّل شود و بو یا رنگ یا مزّه آن برطرف شود پاک می شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن