اگر آفتاب یک مرتبه روی پیراهن را خشک کرد و پس از برگرداندن آن روی دیگر را، آیا کفایت می کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: آفتاب، پیراهن را پاک نمی کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن