اگر آياتى مثل زلزله چند بار بيايد و قطع شود، آيا بايد براى هر يك نماز آيات جداگانه خواند؟ لطفاً فاصله بين دو يا چند زلزله را بيان فرمائيد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر تعدّد صدق كند، به تعداد آن بايد نماز آيات خواند ولى براى پس لرزه‏ها كه به وسیله دستگاه اطّلاع داده مى‏شود، نماز آيات واجب نيست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن