اگر از محلّ زخم خون بيايد و قطع نشود و از طرفى آب هم براى آن ضرر ندارد چگونه بايد وضو گرفت؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر وقت وسيع است به طورى كه مى‏تواند صبر كند تا خون بند بيايد، بايد منتظر باشد تا خون بند بيايد و بعد وضو بگيرد و الاّ بايد خون را از محلّ زخم پاك كند و به نيّت وضو داخل آب كرّ كند يا زير شير آب بگيرد و اگر این مقدار هم ممکن نباشد باید به صورت جبیره ای وضو بگیرد یعنی با پارچه تمیزی روی زخم را بپوشاند و سپس وضو بگیرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن