اگر اعلمیّت مجتهدی که از دنیا رفته نسبت به مجتهدین حی، محرز باشد آیا می توان از او تقلید کرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: با این فرض، تقلید در مسائل عمل شده از مرجع اعلم میّت، جایز است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن