اگر انسان از تمام گناهان خود که در گذشته انجام داده توبه کند آیا باید نمازهای گذشته خود را نیز بخواند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: هر مقدار از نمازهایی که انجام نداده و یا با شرائط، آن را انجام نداده و باطل بوده است را باید قضا کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن