اگر انسان شک کند که بول به پیراهن یا لباس او رسیده یا خیر، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: حکم به طهارت می شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن