اگر با اسباب متقلبانه شرایطی فراهم شود که طرف دعوا نتواند دفاع خود را در زمان مقرر ارایه کند حکم دعوا چیست؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

با فرض وجود تقلب و ممانعت از دفاع توسط متهم حکم صادره باید با توجه به دفاعیات جدید مورد بررسی قرار گیرد.

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن